top of page

Foroom Kullanım Koşulları

1.Taraflar

1.1.Foroom video konferans ürünü (“Foroom”), TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesi Teknoloji Serbest Bölgesi Yeni Teknoloji Binaları B Blok 205-206 41470 Gebze-Kocaeli adresinde mukim Ardıç Ar-Ge Bilgi ve Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi (“Ardıç”) tarafından sunulmaktadır.

1.2.İşbu Foroom Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Foroom’dan faydalanan kullanıcının (“Kullanıcı”) Foroom’u kullanması ile yürürlüğe girer.  

1.3.Kullanım Koşulları kapsamında Ardıç ve Kullanıcı; ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2.Kullanım Koşulları’nın Konusu

2.1.İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın Foroom’u ve bu kapsamda Ardıç tarafından sunulan hizmetleri (“Hizmetler”) kullanmasına yönelik Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenler. 

 

3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.Kullanıcı, Foroom uygulamasından ve/veya Foroom internet sitesi (“Mecralar”) üzerinden Hizmetler’den faydalanabilir. 

3.2.Kullanıcı Foroom ve Mecralar’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Mecralar’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile mevzuata, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Foroom’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Mecralar’da, Foroom’un kullanımına veya koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Kullanım Koşulları ile Kullanıcı, Mecralar’da yer alan veya yer alacak olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmektedir. 

3.3.Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanmak için Ardıç tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Kullanım Koşulları’nı onaylaması gerektiğini bildiğini ve Ardıç’ın dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın söz konusu bilgi ve belgeleri talep edilen şekilde sağlamaması halinde Hizmetler’den yararlanamaması söz konusu olabilir.

3.4.Kullanıcı, Foroom’u kullanımına imkan veren bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait bilgiler ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, yetkisiz kullanım veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Ardıç’a bildirecektir.  

3.5.Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda Ardıç tarafından işlenecek olup sair amaçlarla işlenmeyecek ve/veya üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Foroom üzerinden gerçekleştirilecek görüşmeler Ardıç tarafından kayda alınmamaktadır.  Kullanıcı’nın kendisinin kayıt almasına ilişkin sorumluluk, münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

3.6.Bazı hallerde Ardıç, kişisel veri niteliğinde olmayan kullanıcı verilerini çerezler vasıtasıyla elde edebilmekte ve işleyebilmektedir. Bu veriler, Foroom’un performansına ve Hizmetler’in sunulmasına ilişkin geliştirme ve iyileştirmelerin planlanması ve icrası için işlenebilecek olup Kullanıcı, bu verilerin bu kapsamda elde edilerek işlenmesini kabul eder. 

3.7.Ardıç’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Kullanım Koşulları ve eki niteliğindeki metinleri, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni ve Mecralar üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, yenileme veya bunlara ilavede bulunma ve Foroom’u yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Ardıç tarafından Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Mecralar’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Foroom’un kullanılması ile Kullanıcı, güncel koşulları kabul etmiş addedilecektir. Söz konusu metinlerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. 

3.8.Kullanıcı, Foroom’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Foroom’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.   

3.9.Kullanıcılar’ın (i) Foroom’un güvenliğini tehdit edebilecek, Foroom’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Foroom’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Foroom’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Foroom’da ve/veya Mecralar’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Foroom’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Foroom, Ardıç ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (iv) Foroom’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, Ardıç sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. 

3.10.Foroom’un kullanımından ve Foroom üzerinde ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ardıç, Kullanıcı’nın Foroom üzerinde ve/veya işlemler sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Kullanım Koşulları ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’nda veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Ardıç’ın uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.       

3.11.Ardıç, Foroom ve Hizmetler’den faydalanılmasına ilişkin ücretlendirme politikasını değiştirebilir ve ilgili ücret kalemlerini ve/veya ödeme yöntemlerini dilediği zaman güncelleyebilir. Öngörülen ücretlerin Kullanıcı tarafından zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmemesi halinde Ardıç’ın Hizmetler’i durdurma ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı feshetme hakları saklıdır. 

 

4.Fikri Mülkiyet Hakları

4.1.Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Foroom’da ve/veya Mecralar’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Ardıç’a yahut Ardıç’a kullanım hakkı veren üçüncü kişilere aittir. Foroom’un ve/veya Mecralar’ın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Foroom’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Foroom ve/veya Mecralar dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile içeriklerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, üçüncü kişilerin lisans koşullarını ihlal etmesi nedeniyle doğabilecek sonuçlardan münhasıran sorumludur. 

4.2.Kullanıcı, Foroom’u işbu Kullanım Koşulları’nın yürürlükte olduğu süre boyunca ancak Kullanım Koşulları’nda ve Ardıç tarafından yayınlanan sair metinlerde belirtilen kapsamda kullanma hakkına sahiptir. Ardıç, Kullanıcı’ya Foroom üzerinde Kullanım Koşulları süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup, Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Ardıç’a karşı, Ardıç’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz. Kullanıcı, bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların yararına sunamaz, kullandıramaz.

4.3.Kullanıcı’nın Foroom üzerinden içerik kaydetmesi, alması, göndermesi veya depolaması gibi faaliyetleri nedeniyle bu içeriklerin Ardıç tarafından, Hizmetler’in sunulması amacıyla sınırlı olarak kullanılabileceğini, saklanabileceğini ve işlenebileceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder. 

4.4.Jitsi açık kaynak koduna ilişkin Apache lisansına (versiyon 2.0) ilişkin hükümlere buradan ulaşabilirsiniz.

 

5.Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1.Ardıç Foroom’u “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup Foroom’un hatasız, kesintisiz, kusursuz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Foroom, Hizmetler’in sunulması sırasında kesinti, kopma, bozulma veya sair problemler yaşanması halinde yüksek risk/zarar doğurabilecek amaçlarla kullanılmamalıdır.

5.2.Kullanıcı, Foroom’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 

5.3.Kullanıcı, Foroom’u indirdiği ve/veya Foroom’dan faydalandığı cihaz/cihazlarından kaynaklanan sebeplerle Foroom’u kullanamaması halinde Ardıç’ın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve cihaza ilişkin teknik sorunların giderilmesine ilişkin tüm yükümlülüğün kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Foroom’un ilgili cihaz üzerinde güncellenmesi ve/veya kullanımına yönelik gerekli izinlerin verilmesi ve/veya ayarlamaların yapılması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

5.4.Ardıç, Foroom’a girilmesi, Foroom’un ya da Foroom’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Hizmetler’den yararlanılması sebebiyle, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ardıç’ın Foroom’da ve/veya Mecralar’da oluşturulan ve/veya paylaşılan belge ve bilgilere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ardıç, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Foroom’a, Mecralar’da ya da link verilen sitelere girilmesi, Foroom’un kullanılması ile Kullanıcı’nın Foroom’u ve/veya Mecralar’ı ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Ardıç’ın her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.   

5.5.KULLANICI’NIN FOROOM’U KULLANMASI YA DA HİZMETLER’DEN YARARLANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, FOROOM’UN KULLANIMI VEYA DİĞER KULLANICILAR TARAFINDAN FOROOM’DA PAYLAŞILAN İÇERİKLERE İLİŞKİN OLARAK ARDIÇ’TAN HANGİ HAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, ARDIÇ’IN BU KAPSAMDA HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ARDIÇ, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN FOROOM’UN KULLANIMI YAHUT KULLANICILAR’IN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. FOROOM VE FOROOM ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA ARDIÇ’IN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ARDIÇ, İŞBU KULLANIM KOŞULLARI KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. 

5.6.Kullanıcı, Foroom ve/veya Mecralar üzerinden Ardıç’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Ardıç’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 

5.7.Kullanıcı, Foroom’a ve Foroom üzerinden sunulan Hizmetler’e erişimin ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Ardıç’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Foroom’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini kabul ve beyan eder. 

5.8.Kullanıcı, Ardıç’ın Foroom’a virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Foroom’dan yahut Foroom’a bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bilmektedir. 

 

6.Hizmetler’in Askıya Alınması veya Sonlandırılması

6.1.Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümlere ve Foroom’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Foroom’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halleri dahil olmak üzere herhangi bir nedenle ya da neden göstermeksizin Ardıç, Kullanıcı’nın Foroom’u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut işbu Kullanım Koşulları’nı derhal feshedebilir. Kullanıcı, bu nedenle Ardıç’tan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.  

6.2.Ardıç dilediği zaman Foroom’u ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.  

 

7.Diğer Hükümler

7.1.Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ardıç işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

7.2.Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı ve/veya Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri Ardıç’ın açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir. Ardıç işbu Kullanım Koşulları’nı, Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devretme hakkına sahiptir.  

7.3.İşbu Kullanım Koşulları kapsamında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda HMK madde 193 uyarınca Ardıç’ın kayıtları (elektronik ortamda tutulan kayıtlar dahil) delil kabul edilecektir.

7.4.Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklar Türk hukukuna tabidir. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

bottom of page